DropPing, Vol. 2

DropPing Vol. 2

DropPing vol. 2 explores the good and the bad. How do those appear in the behaviourism and contemporary dance? What is actually good and bad and what defines that? Whta do we actually mean when we say that something is good? Can art be valued as good or bad? Is bad also bad in terms of behaviourism, which is also the opposite of good? Do we create good pieces of art by striving for the best possible outcome or could badly done art be better? How much does the moral affect into art? Is it morally daunting to make a bad art?

DropPing vol. 2 tutkii jakoa hyvä vs. huono. Teos käsittelee hyvän ja huonon ilmenemistä eri muodoissa sekä käyttäytymisen että tanssitaiteen raameissa. Teos pohtii mikä on hyvää ja huonoa sekä mikä määrittää hyvän ja huonon. Hyvä liittyy toisaalta moraaliin, toisaalta hyödyllisyyteen. Mitä oikeastaan tarkoitamme sanoessamme jotain hyväksi. Voiko taidetta arvottaa asteikolla hyvä-huono? Onko huono myös pahaa, mikä on myös hyvän vastakohta? Syntyykö hyvä taideteos pyrkimällä mahdollisimman hyvään lopputuotteeseen vai voisiko lähtökohdaltaan huonosti tehty taide ollakin parempaa? Miten moraali vaikuttaa taiteeseen? Onko esimerkiksi moraalisesti arveluttavaa tehdä huono teos?

Performances:

24th March 2012
UrbanApa- festival, Stoa Helsinki (premiere)

Credits:

Performers:
Jouni Majaniemi
Jaakko Nieminen
Pekka Louhio
Costumes:
Jaakko Nieminen

Other information:

Duration:
35 minutes
Light design:
Mika Haaranen
Sound design:
Jaakko Nieminen and Johannes Vartola

See also: